top of page

Over
Ambino Ballet

Al 50 jaar actief in Amby, Maastricht

Stichting Ambino Ballet werd opgericht in 1969 door Mw. Lieske Slangen en Dhr. Wim Beckers.
De reden voor de oprichting was dat er in Amby geen gerichte dans of bewegingsactiviteiten waren voor jonge kinderen. 

Het bleek een schot in de roos te zijn. We waren de eerste gebruikers van de toenmalige gymzaal.
We zijn begonnen met 78 leerlingen en na korte tijd waren we uitgegroeid tot 150 leerlingen. 
Juist in de periode van oprichting kwam Anneke Lammers in Amby wonen. Zij was reeds ballet docente en heeft het lesgeven meteen opgepakt. Vele voorstellingen zijn er gegeven zoals een optreden met André Rieu en Pieke Dassen. 


In het begin werden we ondersteunt door enthousiaste moeder. Zij hielpen mee door kostuums te naaien en allerlei zaken te regelen voor de jaarlijkse uitvoeringen. Uit deze groep moeders is het eerste bestuur ontstaan.


Na 30 jaar docentschap heeft Anneke het stokje overgedragen aan diverse docenten met als huidige docente Myrthe Schoenmakers. 

De docente
GHGN8741.JPG
De docente

MYRTHE SCHOENMAKERS

Mijn naam is Myrthe Schoenmakers en ik verzorg iedere woensdag de danslessen bij het Ambino Ballet. Graag wil ik mijzelf even voorstellen en jullie uitnodigen om iedere woensdag met mij mee te komen swingen. 

Binnen mijn danslessen mix ik graag diverse dansstijlen. Dit doe ik om de kinderen te blijven prikkelen en op deze manier met veel verschillende genres in aanraking te laten komen. Ook verstop ik op een speelse manier heel veel technieken binnen een dansles om hun danskwaliteiten en lichaamshouding te verbeteren. Tijdens mijn danslessen wil ook graag een steentje bij dragen aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Door het organiseren van optredens leren de kinderen voor een groep te staan. Deze ervaringen kunnen zij later altijd meenemen in hun latere school carrière en werkveld, zodat het geven van presentaties minder spannend wordt.

Dansen is van kinds af aan mijn passie en ik wilde later hier mijn beroep van maken. Hoe, dat wist ik nog niet. Toen ik op de basisschool zat kreeg mijn dansdocente een blessure, zij vroeg of ik haar tijdens de lessen wilde assisteren. Toen wist ik het. Ik wilde dansdocent worden!

Om mijn droom te bereiken heb ik gestudeerd aan de MBO CIOS Dansopleiding te Sittard. Na hard werken heb ik 2 diploma’s behaald. Ik ben nu ervaren dansleider en dans coördinator. Vervolgens heb ik in Amsterdam een deeltijd studie gevolgd. Dit was de HBO Docent Dansexpressie van Stichting Stroom. Hier heb ik geleerd om dansexpressie lessen te geven volgens de Kit Winkel methode. Als dansdocent ben je nooit uitgeleerd. Daarom heb ik afgelopen schooljaar ook een nieuwe opleiding gevolgd. Namelijk Taal en Rekendans voor peuters en kleuters bij Studio Swing in Den Haag. Hier heb ik geleerd om de SLO doelen m.b.t. taal en rekenen te verwerken binnen mijn lessen. Hierdoor zijn mijn lessen nu ook meer educatief onderbouwd. Ik heb geleerd om de actieve en passieve woordenschat te stimuleren. En het gevoel voor zinstructuur met de kinderen te oefenen door te rappen en zingen. Verder volg ik nog altijd jaarlijks bijscholingen van Dansspetters en diverse andere workshops en trainingsweekenden en docententrainingen. 

 

Tevens ben ik werkzaam in de sportschool als allround groepslesinstructrice. Hiervoor heb ik diverse diploma’s behaald. En reis ik nog regelmatig weekenden door het land heen om mijn kennis te verbreden en diverse certificaten te halen. Binnen de sportschool heb ik ook mijn tweede passie ontdekt namelijk; Pilates. Ik heb een Pilates opleiding afgerond bij de Nifaa en ben mijzelf hier nog steeds in aan het ontwikkelen. Dans en pilates overlappen elkaar en de technieken helpen elkaar om een betere lichaamshouding te krijgen. En eventuele fysieke problemen te verhelpen en te voorkomen. Dat vind ik zeer interessant en wat ik hier leer kan ik direct toepassen binnen mijn danslessen en pilates lessen. 

Het bestuur
Tips en regels
StudioZodus-8440.jpg
Bestuurslid Stefan Ellie.jpg
Het bestuur

STEFAN ELIE
De manus van alles binnen het bestuur. Die de financiën, de ledenadministratie en de regel zaken in de hand houd. Voor technische zaken kunnen de bestuursleden en de docente altijd een beroep op hem doen. Indien ouders of verzorgers vragen of onduidelijkheden hebben m.b.t. lidmaatschap of huisregels dan kunnen ze bij hem terecht. 

Nebostraat 15 6222 CM Maastricht | Tel: 043-3630473 of 06-54931173 | Ambino-ballet@planet.nl

Bestuurslied Terrie Elie.jpg

TERI ELIE
De vrouw van de voorzitter Stefan Elie. Zij is binnen het Ambino Ballet vrijwilligster. Zij helpt bij optredens en ondersteunt Stefan in zijn taken. Is kortom een onmisbare steun binnen ons bestuur. 

StudioZodus-8240.jpg

Kledingvoorschriften
De leerlingen van de groepen 1-2 en 3-4 dragen tijdens de les een roze balletpakje en roze balletschoenen. De leerlingen van de groepen 5-6 en 7-8 dragen tijdens de les een zwart balletpakje en zwarte balletschoenen.

Tijdens de les dienen de leerlingen lange haren vast te binden, geen sieraden te dragen en geen kauwgom in de mond te hebben.

Uit hygiënisch oogpunt vragen we uw kind een flesje water mee te geven als het warm weer is. Nu wordt er gezamenlijk aan een kraan gedronken en dit vinden we niet hygiënisch.

Wijziging in gegevens
Wanneer zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke gegevens (bv. telefoonnummer), dan wordt u verzocht de nieuwe gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie. ambinoballet.leden@gmail.com


Telefoonnummer bij nood
Het is belangrijk dat de ledenadministratie beschikt over minimaal één telefoonnummer waarop we u of uw partner kunnen bereiken wanneer dit tijdens de les nodig mocht zijn. De ledenadministratie voorziet de docente van de juiste gegevens.

Tips en huisregels

Foto's 
Tijdens lessen of uitvoeringen worden wel eens foto's gemaakt. Deze foto's gebruikt het Ambino Ballet voor promotie doeleinden. Indien u niet wilt dat er foto's van u of uw kind openbaar gemaakt worden, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het bestuur. Dit kan bij de start van deelnam aan Ambino ballet

Waardevolle spullen
Het Ambino Ballet stelt zich niet aansprakelijk in geval van verlies of diefstal van persoonlijke spullen. Hierdoor vragen wij u ook om waarde volle spullen thuis te laten. Wanneer leerlingen sleutels of mobiele telefoons meenemen dan kunnen zij deze bij de docente neer leggen. 

In een noodgeval
Bij noodgevallen of plotselinge ziekte tijdens de les, zal de docente direct telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorger van de leerlingen. Zorgt u daarom voor het doorgeven van de juiste telefoonnummers.

Voor een goede start en afsluiting van de les is het belangrijk dat:

  • De leerlingen voor aanvang van de les in de kleedruimte wachten tot de voorgaande les is afgelopen.

  • Ouders in de kleedruimte wachten totdat de les van hun kinderen is afgelopen.

  • De docente maakt met de leerlingen afspraken over gedrag in de les.

bottom of page